BG16RFOP002-2.059 – МИГ Луковит-Роман „Подобряване на производствения капацитет в малки и средни предприятия в общините Луковит и Роман“

Първи срок за кандидатстване

 1. Регистър на получените проекти
 2. Заповед на комисията
 3. Оценителен доклад КППП
 4. Протокол УС
 5. Списък одобрени ПП
 6. Списък отхвърлени ПП

Втори срок за кандидатстване

 1. Регистър на получените проекти
 2. Заповед №15
 3. Оценителен доклад
 4. Протокол УС
 5. Списък с одобрени ПП