Управителен съвет

Председател:

Иван Димитров Грънчаров – Община Луковит

членове:

Валери Георгиев Ролански – Община Роман

Йорданка Христова Велчева – Народно читалище „Иван Стефанов-1918 г.“ с. Петревене

Румяна Филипова Райкова – Народно читалище „Борба 1895 г.“ с. Торос

Ангел Станев Лалев – „Балкански център „Дипломат“ ООД

Детелина Тодорова Димитрова – ЕТ „Дида 2005 – Иванка Христова“

Иван Цветков Иванов – Народно читалище „Просвета-1925 г.“ с. Каменно поле

Иван Грънчаров, председател на УС на МИГ Луковит-Роман

Иван Грънчаров, председател на УС на МИГ Луковит-Роман

Покани

Протоколи