Административен екип

  1. Надя Георгиева Иванова – Изпълнителен директор
  2. Бисерка Николова Митова – Експерт по прилагане на СВОМР
  3. Виолина Валериева Дочева –Технически сътрудник
  4. Евгения Давидова Петрова – Счетоводител