Управителен съвет

Председател:

Иван Димитров Грънчаров – Община Луковит

членове:

Валери Георгиев Ролански – Община Роман

Йорданка Христова Велчева – Народно читалище „Иван Стефанов-1918 г.“ с. Петревене

Румяна Филипова Райкова – Народно читалище „Борба 1895 г.“ с. Торос

Ивайло Дочев – „Ив-електрик“ ЕООД

Мариета Ценкова – „Мариета Ценкова“ ЕООД

Младенка  Цветкова – Нестопански сектор – представител на Младежите

Иван Грънчаров, председател на УС на МИГ Луковит-Роман

Иван Грънчаров, председател на УС на МИГ Луковит-Роман

Покани

Протоколи