Управителен съвет

Председател:

Румяна Филипова Райкова – Народно читалище „Борба 1895 г.“ с. Торос

членове:

Валери Георгиев Ролански – Община Роман

Йорданка Христова Велчева – Народно читалище „Иван Стефанов-1918 г.“ с. Петревене

Ивайло Дочев – „Ив-електрик“ ЕООД

Мариета Ценкова – „Мариета Ценкова“ ЕООД

Покани

Протоколи