Процедури по ОП ПРСР

BG06RDNP001-19.723-S2, Процедура: „МИГ Луковит-Роман“ – мярка 19-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група Луковит-Роман” – втори прием

РЕГИСТЪР НА ПОЛУЧЕНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.723-S2 Заповед №127 от 18.09.2023г. – КППП Оценителен доклад Списък на отхвърлени проектни предложения Списък на предложените за финансиране проектни предложения Списък на резервните проектни предложения Списък оттеглени проектни предложения Протокол УС от 01.11.2023г. Декларации Оценители Писмо и Заповед за одобрение на процедура за подбор на проектни предложения…

BG06RDNP001-19.700-S2, Процедура: „МИГ Луковит-Роман“ – МЯРКА 19-4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група Луковит-Роман”- втори прием

РЕГИСТЪР НА ПОЛУЧЕНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.700-S2 Заповед №125 от 01.09.2023г. – КППП Оценителен доклад Списък на отхвърлени проектни предложения Списък на предложените за финансиране проектни предложения Списък на резервните проектни предложения Списък оттеглени проектни предложения Протокол УС от 11.10.2023г. Декларации Оценители Писмо и Заповед за одобрение на процедура за подбор на проектни предложения…

BG06RDNP001-19.768-S1, Процедура: „МИГ Луковит-Роман“ – мярка 19-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група Луковит-Роман”- първи прием

РЕГИСТЪР НА ПОЛУЧЕНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.768-S1 Заповед №126 от 01.09.2023г. – КППП Оценителен доклад Списък на отхвърлени проектни предложения Списък на предложените за финансиране проектни предложения Списък на резервните проектни предложения Списък оттеглени проектни предложения Протокол УС от 11.10.2023г. Декларации Оценители Писмо и Заповед за одобрение на процедура за подбор на проектни предложения…

BG06RDNP001-19.723-S1, Процедура: „МИГ Луковит-Роман“ – мярка 19-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група Луковит-Роман” – първи прием

РЕГИСТЪР НА ПОЛУЧЕНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.723-S1 Заповед №121 от 01.06.2023г. – КППП Оценителен доклад Списък на отхвърлени проектни предложения Списък на предложените за финансиране проектни предложения Списък на резервните проектни предложения Списък оттеглени проектни предложения Протокол УС от 12.07.2023г. Декларации Оценители Писмо и Заповед за одобрение на процедура за подбор на проектни предложения…

BG06RDNP001-19.700-S1, Процедура: „МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН“ – МЯРКА 19-4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група Луковит-Роман”

РЕГИСТЪР НА ПОЛУЧЕНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19-700-S1 Заповед №115 – КППП Оценителен доклад Списък на отхвърлени проектни предложения Списък на предложените за финансиране проектни предложения Списък на резервните проектни предложения Списък оттеглени проектни предложения Протокол на УС от 13.04.2023г. Декларации Оценители Писмо и Заповед за одобрение на процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.700…

BG06RDNP001-19.650-S2, Процедура: „МИГ Луковит-Роман“ – мярка 19-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група Луковит-Роман”

РЕГИСТЪР НА ПОЛУЧЕНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19-650-S2 Заповед № 101 от 18.05.2022г. Заповед № 112 от 20.12.2022г. Оценителен доклад Списък на отхвърлени проектни предложения Списък на предложените за финансиране проектни предложения Списък на резервните проектни предложения Списък оттеглени проектни предложения Протокол УС от 02.02.2023г. Декларации оценители Писмо и заповед за одобрение на процедура за…

BG06RDNP001-19.650-S1, Процедура: „МИГ Луковит-Роман“ – мярка 19-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група Луковит-Роман”

РЕГИСТЪР НА ПОЛУЧЕНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19-650-S1 Заповед № 101 от 18.05.2022г. Заповед № 107 от 02.09.2022г. Оценителен доклад Списък на отхвърлени проектни предложения Списък на предложените за финансиране проектни предложения Списък на резервните проектни предложения Списък оттеглени проектни предложения Протокол на УС от 13.10.2022г. Декларации оценители Писмо и Заповед за одобрение на процедура…

BG06RDNP001-19.510-S1, Процедура: „МИГ Луковит-Роман“ – мярка 19-7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група Луковит-Роман”

РЕГИСТЪР НА ПОЛУЧЕНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19-510-S1 Заповед № 78 от 02.04.2021г. Заповед № 103 от 01.07.2022-КППП Заповед №105-удължаване оценка Оценителен доклад Списък на отхвърлени проектни предложения Списък на предложените за финансиране проектни предложения Списък на резервните проектни предложения Списък оттеглени проектни предложения Протокол УС от 13.09.2022г. Декларации оценители Писмо и Заповед за одобрение…

BG06RDNP001-19.526-S1, Процедура: МИГ Луковит-Роман мярка 19 -7.6 „Подпомагане за проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на села, ландшафта в селски райони и обекти с висока природна стойност, включително съответните социално-икономически аспекти, както и действия за повишаване на информираността по екологични въпроси“

РЕГИСТЪР НА ПОЛУЧЕНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19-526-S1 Заповед 100 от 01.04.2022г. Оценителен доклад Списък оттеглени проектни предложения Списък на резервните проектни предложения Списък на предложените за финансиране проектни предложения Списък на отхвърлени проектни предложения Протокол УС от 18.05.2022г. Декларации оценители Писмо и Заповед за одобрение на процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.526 –…

BG06RDNP001-19.423-S1 „МИГ Луковит-Роман” мярка 19-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

РЕГИСТЪР НА ПОЛУЧЕНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.423 Заповед № 83 от 05.05.2021г. Заповед № 85 от 16.06.2021г. Заповед № 89 от 30.06.2021г. Оценителен доклад Протокол УС от 30.07.2021г.- одобрение на ОД Списък на предложените за финансиране проектни предложения Писмо и Заповед за одобрение на процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.423 – S1 Декларации…

BG06RDNP001-19.421-S2, Процедура: МИГ Луковит-Роман – МЯРКА 19-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

РЕГИСТЪР НА ПОЛУЧЕНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.421- втори прием Заповед №82 от 01.05.2021г. – КППП Заповед 84 от 04.06.2021г Заповед № 88 от 30.06.2021г Заповед № 90 от 12.07.2021г. – удължаване срока на оценителната сесия Оценителен доклад Протокол на УС от 20.07.2021г. – одобрение на ОД Списък на предложени за финансиране проектни предложения Списък…

BG06RDNP001-19.475-S1, МИГ Луковит-Роман – мярка 19-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група Луковит-Роман”

РЕГИСТЪР НА ПОЛУЧЕНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.475- първи прием Заповед № 72 от 23.02.2021 – определане Зам. Председател на УС Заповед № 77 от 02.04.2021г.-удължаване срок оценителна сесия Заповед № 73 от 23.02.2021г.-назначаване комисия 7.2 Оценителен доклад Протокол УС от 22.04.2021г. Списък на предложените за финансиране проектни предложения Писмо и Заповед за одобрение на…

BG06RDNP001-19.421-S1, Процедура: МИГ Луковит-Роман – МЯРКА 19-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

РЕГИСТЪР НА ПОЛУЧЕНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.421- първи прием Заповед 59 от 23.11.20г. – КППП-6.4-първи срок Заповед № 66 от 05.01.21 – удължаване работа КППП 6.4 Заповед № 71 от 08.02.21 – повторно удължаване работа КППП 6.4 Оценителен доклад Протокол УС от 25.02.2021 Списък оттеглени проектни предложения Списък на предложените за финансиране проектни предложения…